نامه به کمیسر عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا برای متوقف کردن اعدام آقای نوید افکاری

آقای جوزف بورل فونتلهکمیسرعالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپابا کمال شگفتی مطلع شدیم حکم اعدام آقای «نوید افکاری» قهرمان کشتی ایران، در دیوان عالی این کشور تایید شده است.آقای افکاری دو سال پیش به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی مردادماه سال ۱۳۹۷ همراه با بقیه اقشار...

بیانیۀ انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در رابطه با اعدام ناجوانمردانه قهرمان کشتی ایران

متاسفانه علی رغم درخواست های متعدد و اعتراضات گسترده مجامع بین المللی بار دیگر رژیم حاکم بر ایران جان یکی دیگر از فرزندان برومند ایرانزمین را گرفت. برابر اخبار دریافتی ، آقای نوید افکاری جوان بیست و هفت ساله ای که دو برادرش از دوسال پیش تحت شدیدترین شکنجه های غیر قابل...

بیانیه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در رابطه با تایید حکم اعدام خانم زهراء اسماعیلی

کمتر از بیست و چهار ساعت پس از مخالفت شورای امنیت سازمان ملل متحد با پیشنویس قطعنامه پیشنهای ایالات متحده امریکا مبنی بر تمدید تحریم های تسلیحاتی رژیم تهران  و انفعال و بی عملی حیرت آور کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، متاسفانه بار دیگر مقامات حکومت خودکامه...
بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در رابطه با اعدام شهروند سی ساله ایرانی، مصطفی صالحی

بیانیه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در رابطه با اعدام شهروند سی ساله ایرانی، مصطفی صالحی

متاسفانه علی رغم درخواستهای مکرر و متعدد همۀ آحاد مردم ایران ونیز سازمان ها و گروههای مدافع حقوق بشر، یک شهروند دیگر ایرانی بنام مصطفی صالحی سی ساله که از یک سال و نیم پیش در پی اعتراض مسالمت آمیز گروهی از شهروندان استان اصفهان به افزایش سیصد درصدی قیمت بنزین در...