حمایت از حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک در جامعه
دستیابی به برابری جنسیتی در همه عرصه های جامعه و رفع خشونت مبتنی بر جنسیت
از بین بردن تهدیدهای افراط گرایی از طریق طرحهای پیشنهادی مبتنی بر تحقیق و همکاری نزدیک با سیاستگذاران ، مسئولان عمومی و اعضای جامعه
ایجاد جامعه فراگیر و یکپارچه که در تنوع و انسجام فرهنگی قدرت پیدا می کند
کاهش تبعیض و قطبیت فرهنگی ، مذهبی یا نژادی ، به همراه مقابله با جرم نفرت و جهل اجتماعی
مشارکت در اهداف جهانی که توسط سازمان ملل ساخته شده است تا جامعه را به روشی پایدار تبدیل کند

 حمایت از حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک در جامعه
دستیابی به برابری جنسیتی در همه عرصه های جامعه و رفع خشونت مبتنی بر جنسیت
از بین بردن تهدیدهای افراط گرایی از طریق طرحهای پیشنهادی مبتنی بر تحقیق و همکاری نزدیک با سیاستگذاران ، مسئولان عمومی و اعضای جامعه
ایجاد جامعه فراگیر و یکپارچه که در تنوع و انسجام فرهنگی قدرت پیدا می کند
کاهش تبعیض و قطبیت فرهنگی ، مذهبی یا نژادی ، به همراه مقابله با جرم نفرت و جهل اجتماعی
مشارکت در اهداف جهانی که توسط سازمان ملل ساخته شده است تا جامعه را به روشی پایدار تبدیل کند

اخبار

رویکرد IOPHR مبتنی بر تحقیق ، آموزش و مشارکت اجتماعی است. ما مجموعه ای از کنفرانس های آکادمیک ، پانل های مبتنی بر پژوهش ، انتشارات و رویدادهای فرهنگی را برگزار می کنیم که با هدف تسهیل گفتگوی آزاد در جوامع ، برجسته کردن موضوعات اصلی که حقوق بشر را در یک جامعه دموکراتیک تهدید می کند و تدوین راه حل های منظم و پایدار است. ما پذیرای تنوع فرهنگی و اجتماعی هستیم و به شدت مشارکت جامعه را تشویق می کنیم

نامۀ «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت بحرانی بهنام محجوبی

نامۀ «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت بحرانی بهنام محجوبی

نامه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت بحرانی بهنام محجوبی آقای پرفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران همانگونه که بارها در گزارشهای پیشین «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» خاطرنشان شده است...

نامه به کمیسر عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا برای متوقف کردن اعدام آقای نوید افکاری

آقای جوزف بورل فونتلهکمیسرعالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپابا کمال شگفتی مطلع شدیم حکم اعدام آقای «نوید افکاری» قهرمان کشتی ایران، در دیوان عالی این کشور تایید شده است.آقای افکاری دو سال پیش به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی مردادماه سال ۱۳۹۷ همراه با بقیه اقشار...

آقای توماس باخ ریاست محترم کمیته بین المللی المپیک

همانگونه که حتما در خبرها شنیدید پلهوان نوید افکاری ، یکی از قهرمانان کشتی ایران در یک اقدام انتقام جویانه  توسط عوامل نظام مافیایی حاکم بر ایران به طرز ناجوانمردانه ای به قتل رسیده است . وی دو سال پیش هنگامی که تنها بیست و پنچ سال سن داشت  به اتهام شرکت در...

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر

IOPHR یک سازمان تحقیقاتی است و برای اصلاحات اجتماعی و حفظ حقوق بشر برای همه فعالیت می کند. ارزشهای اساسی ما برابری ، برابری ، احترام متقابل ، صلح و شمول است. کار ما با هدف حفظ ارزش های دموکراتیک سکولاریسم ، حقوق اساسی و آزادی های افراد و حاکمیت قانون انجام می شود
نامۀ «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت بحرانی بهنام محجوبی

نامۀ «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت بحرانی بهنام محجوبی

نامه «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» به گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در خصوص وضعیت بحرانی بهنام محجوبی آقای پرفسور جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران همانگونه که بارها در گزارشهای پیشین «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» خاطرنشان شده است...

بیانیه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در رابطه با ادامه آزار و اذیت زنان ایرانی

بیانیه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در رابطه با ادامه آزار و اذیت زنان ایرانی

بدینوسیله انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر توجه همه جهانیان را به وضعیت بسیار وخیم زنان در ایران جلب می نماید. متاسفانه زنان و دختران ایرانی بزرگترین قربانی سیاستهاو قوانین ضد بشری ، عقب افتاده و جنسیت زدۀ  رژیم حاکم بر ایران هستند که به دروغ  با نام مذهب به...

نامه به کمیسر عالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا برای متوقف کردن اعدام آقای نوید افکاری

آقای جوزف بورل فونتلهکمیسرعالی سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپابا کمال شگفتی مطلع شدیم حکم اعدام آقای «نوید افکاری» قهرمان کشتی ایران، در دیوان عالی این کشور تایید شده است.آقای افکاری دو سال پیش به اتهام شرکت در تظاهرات مردمی مردادماه سال ۱۳۹۷ همراه با بقیه اقشار...

آقای توماس باخ ریاست محترم کمیته بین المللی المپیک

همانگونه که حتما در خبرها شنیدید پلهوان نوید افکاری ، یکی از قهرمانان کشتی ایران در یک اقدام انتقام جویانه  توسط عوامل نظام مافیایی حاکم بر ایران به طرز ناجوانمردانه ای به قتل رسیده است . وی دو سال پیش هنگامی که تنها بیست و پنچ سال سن داشت  به اتهام شرکت در...

بیانیۀ انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در رابطه با اعدام ناجوانمردانه قهرمان کشتی ایران

متاسفانه علی رغم درخواست های متعدد و اعتراضات گسترده مجامع بین المللی بار دیگر رژیم حاکم بر ایران جان یکی دیگر از فرزندان برومند ایرانزمین را گرفت. برابر اخبار دریافتی ، آقای نوید افکاری جوان بیست و هفت ساله ای که دو برادرش از دوسال پیش تحت شدیدترین شکنجه های غیر قابل...

فراخوان انجمن پاسداشت حقوق بشر برای امضای درخواست اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیته بین المللی المپیک

فراخوان انجمن پاسداشت حقوق بشر برای امضای درخواست اخراج جمهوری اسلامی ایران از کمیته بین المللی المپیک

لطفا در برای امضای دادخواست اینجا کلیک کنید بدینوسیله از شما دعوت می کنیم تا با امضای این دادخواست به تلاشهای بین المللی  انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر (IOPHR) برای اخراج هرچه زودتر  جمهوری اسلامی  ایران از کمیته بین المللی المپیک  پیوسته...

درخواست تعلیق عضویت فدراسیون کشتی ایران در اتحادیۀ جهانی کشتی از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر

ریاست محترم اتحادیه جهانی کشتی به آګاهی می رساند آقای  "نوید افکاری" قهرمان کشتی ایران، مانند بیشتر قهرمانان ورزش ایران از طبقات محروم و فرودست  جامعه برخاست و با تلاش و پشتکار شبانه روزی توانست مدارج ترقی را در نوجونی و جوانی طی کرده و به عناوین قهرمانی...

بیانیه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در رابطه با تایید حکم اعدام خانم زهراء اسماعیلی

کمتر از بیست و چهار ساعت پس از مخالفت شورای امنیت سازمان ملل متحد با پیشنویس قطعنامه پیشنهای ایالات متحده امریکا مبنی بر تمدید تحریم های تسلیحاتی رژیم تهران  و انفعال و بی عملی حیرت آور کشورهای عضو اتحادیه اروپا ، متاسفانه بار دیگر مقامات حکومت خودکامه...

بیانیه انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در رابطه با قانون شکنی های قوه قضائیه

انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر به اطلاع همگان می رساند که براساس اصل یکصدو پنجاه و دو قانون اساسی فعلی ایران قوه قضائيه باید قوه اي باشد مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت د ر جامعه  است.  همچنین در بند سه همان ماده یکی از وظایف...

هشدار جدی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر به تمامی داستگاههای امنیتی اروپا و بویژه کشور فرانسه

در پی موفقیت های فعالیتهای روشنگرانه و خرافه ستیزانه  اسلام شناس و حقوقدان برجسته آقای دکتر سید مصطفی آزمایش اخیراً تهدیداتی علنی بر علیه جان ایشان از سوی عوامل نشاندار امنیتی  در فضای سایبری منتشر گردیده است. انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر با توجه به سوابق...

آقای توماس باخ ریاست محترم کمیته بین المللی المپیک

همانگونه که حتما در خبرها شنیدید پلهوان نوید افکاری ، یکی از قهرمانان کشتی ایران در یک اقدام انتقام جویانه  توسط عوامل نظام مافیایی حاکم بر ایران به طرز ناجوانمردانه ای به قتل رسیده است . وی دو سال پیش هنگامی که تنها بیست و پنچ سال سن داشت  به اتهام شرکت در...

تویتر فید


Today we are excited to launch our event on #ChildMarriage and violations of #WomenRights in #Iran on 19th November!

To join & register:
👉 https://t.co/Bplv0syWWn https://t.co/P2GtmTz8VB

#BehnamMahjoubi, a Gonabadi #Sufi & prisoner of conscience is in critical health condition. He has been forced to take unknown drugs & transferred to a psychiatric hospital. In a voice recording, he said “The regime is planning to kill me, so I am going on #HungerStrikehttps://t.co/1xxhOLiO3K IOPHRpress photo

USCIRF Commissioner @GaryLBauer: "I condemn #Iran's callous disregard for the health of Gonabadi #Sufi prisoner of conscience Behnam Mahjoubi. He must be released immediately and given adequate medical care." https://t.co/u18RfDP7Bi

On #CyrusTheGreatDay we remind ourselves of such leaders who saw the importance of respecting & spreading the values of #HumanRights to build a prosperous civil society.The scripts are captured in the #CyrusCylinder & were meant for public distribution & copying. #CyrusTheGreat https://t.co/G1vwiZ90id IOPHRpress photo

Following onto International Day of Religious Freedom we are thrilled to announce our upcoming event on 18th November!

Register to join:
👉 https://t.co/xeMi9M8z3X

#IRFDay #ReligiousFreedom #Iran https://t.co/4v2Uegu8am
IOPHRpress photo

ارزش های ما

 حمایت از حقوق بشر و ارزشهای دموکراتیک در جامعه
دستیابی به برابری جنسیتی در همه عرصه های جامعه و رفع خشونت مبتنی بر جنسیت
  از بین بردن تهدیدهای افراط گرایی از طریق طرحهای پیشنهادی مبتنی بر تحقیق و همکاری نزدیک با سیاستگذاران ، مسئولان عمومی و اعضای جامعه
ایجاد جامعه فراگیر و یکپارچه که در تنوع و انسجام فرهنگی قدرت پیدا می کند
کاهش تبعیض و قطبیت فرهنگی ، مذهبی یا نژادی ، به همراه مقابله با جرم نفرت و جهل اجتماعی
مشارکت در اهداف جهانی که توسط سازمان ملل ساخته شده است تا جامعه را به روشی پایدار تبدیل کند

Share This